Verklaring instemming verlenging antenneconvenant 2019

In dit document vindt u de verklaring tot instemming van verlenging van het Antenneconvenant tot 31 december 2020.