Kennisplatform Elektromagnetische Velden publiceert kennisbericht '5G en mobiele communicatie'

Dit kennisbericht richt zich met name op de elektromagnetische straling van 5G en wat dit betekent voor de gezondheid.
 

Wat betekent 5G voor de gezondheid

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) beantwoordt in haar kennisbericht '5G en mobiele communicatie' onder andere de volgende vragen:

  • Neemt de elektromagnetische straling door 5G toe?;
  • Wat betekent 5G voor de gezondheid?;
  • Welke blootstellingslimieten gelden er voor 5G? en
  • Wie controleert of 5G voldoet aan de blootstellingslimieten?

Om een compleet beeld te schetsen over 5G staat er in het kennisbericht ook algemene informatie:

  • Waarom 5G?;
  • Welke frequenties gaat 5G gebruiken? en
  • Wat is het verschil tussen 5G en andere mobiele netwerken?

Een link naar het kennisbericht '5G en mobiele communicatie' staat ook op onze website op de webpagina '5G en antennes'.