Ministerie van EZK publiceert eindrapport over toekomst Antenneregister

Uit het rapport blijkt dat er voldoende redenen zijn om het Antenneregister voort te zetten. Wel zijn er door technische en maatschappelijke ontwikkelingen aanpassingen in het huidige register nodig.

Primaire functie Antenneregister: transparantie bieden aan burgers over antenne-installaties

Dit is een van de conclusies uit het eindrapport van KWINK groep.

Aanpassingen Antenneregister kan leiden tot wijzigingen Frequentiebesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) buigt zich nu over de aanpassingen die gewenst zijn in het register. Er volgt een publieke consultatie als blijkt dat het Frequentiebesluit gewijzigd moet worden.

Het rapport staat op de website van de Rijksoverheid.