Infographic: de rol van gemeenten bij antenneplaatsing

Deze interactieve infographic biedt inzicht in de stappen die doorlopen worden voor een antenneplaatsing. Daarnaast vindt u er een stroomschema om te bepalen of een antenne-installatie vergunningplichtig is.