Bouwstenen voor beantwoording van vragen over antennes

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten bij het beantwoorden van vragen van instellingen en inwoners die zorgen hebben over antennes & gezondheid en aanverwante onderwerpen. De teksten zijn bedoeld om naar eigen inzicht aan te vullen en verdeeld over verschillende thema’s.