Bouwstenen voor beantwoording van vragen over antennes en 5G

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten bij het beantwoorden van vragen van instellingen en inwoners die zorgen hebben over (5G-)antennes & gezondheid en aanverwante onderwerpen. De teksten zijn bedoeld om naar eigen inzicht aan te vullen en verdeeld over verschillende thema’s.