Leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur bij plaatsing small cells

De Telecommunicatiewet verplicht overheden in te stemmen met een redelijk verzoek voor het medegebruik van publieke infrastructuur voor het plaatsen van small cells. Dit document is bedoeld ter ondersteuning van gemeenten voor de inrichting van een administratief proces en de inhoudelijke afweging bij een verzoek voor medegebruik van gemeentelijke infrastructuur.