Nota Nationaal Antennebeleid

De uitgangspunten voor de plaatsing van antennes zijn vastgelegd in het Nationaal Antennebeleid 2000.