Voorlichtingsmeting Zaltbommel - Groenwal 2024

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Groenwal in Zaltbommel. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in januari 2024 uitgevoerd.