Voorlichtingsmeting Blokzijl - Duinigermeerweg 2024

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Duinigermeerweg in Blokzijl. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in februari 2024 uitgevoerd.