Voorlichtingsmeting Biddinghuizen - Noorderbaan 2024

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Noorderbaan in Biddinghuizen. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in februari 2024 uitgevoerd.