Voorlichtingsmeting Amsterdam - Peelstraat 2024

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Peelstraat in Amsterdam. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in maart 2024 uitgevoerd.