Vermogensdichtheidmeting Zijderveld 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes bij de Krooshofstraat en de carpoolplaats in Zijderveld. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in september 2023 uitgevoerd.