Jaaroverzicht antenne-installaties 2023

In dit jaaroverzicht antennetotalen 2023 ziet u per maand het aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland.