Vermogensdichtheidmeting Almere - Handelstraat 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Handelstraat in Almere. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in mei 2023 uitgevoerd.