Vermogensdichtheidmeting Groningen - Rembrandt van Rijnstraat 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes in de Rembrandt van Rijnstraat in Groningen. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in maart 2023 uitgevoerd.