Vermogensdichtheidmeting Groningen - Grote Markt 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes op de Grote Markt in Groningen. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in maart 2023 uitgevoerd.