Vermogensdichtheidmeting Sneek - Grootzand 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan het Grootzandt in Sneek. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in maart 2023 uitgevoerd.