Vermogensdichtheidmeting Utrecht - Oudegracht 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Oudegracht in Utrecht. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in december 2022 uitgevoerd.