Vermogensdichtheidmeting Utrecht - Henriette Roland Holststraat 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Henriette Roland Holststraat in Utrecht. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in november 2022 uitgevoerd.