Vermogensdichtheidmeting Bavel - Hof 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan het Hof in Bavel. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in november 2022 uitgevoerd.