Vermogensdichtheidmeting Utrecht - Arthur van Schendelstraat 2022

n dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in november 2022 uitgevoerd.