Rapport Veldsterktemetingen Project EMV

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan voor het project Elektromagnetische Velden. Het rapport is opgeleverd in juni 2017. De metingen zijn gedaan in 2015 en 2016.