Rapport Veldsterktemeting Beetsterzwaag

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Beetsterzwaag. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2016.