Wat is elektromagnetische straling

Elektromagnetische straling is een golf, net zoals een watergolf op het wateroppervlak als men een steentje in een vijver werpt. Elektrische stromen veroorzaken deze golven. Naast de natuurlijke straling als het licht van de zon, is er ook kunstmatige straling van antennes van radio, televisie, zendmasten, mobiele telefoons en WiFi.

Hoe ontstaat elektromagnetische straling

Een elektrische golf ontstaat door de aanwezigheid van elektrische lading. Zo is er rond elk stopcontact elektrische lading aanwezig. Een magnetische golf ontstaat als de elektrische lading beweegt. Bijvoorbeeld door het aanzetten van een apparaat waarvan de stekker in het stopcontact zit. Dit kennen we als stroom.

Een elektrische golf die in beweging is, veroorzaakt altijd een magnetische golf en omgekeerd. Door de wisselwerking tussen deze golven ontstaat er elektromagnetische straling ook wel elektromagnetische velden genoemd.

Bereik elektromagnetische golf hangt af van frequentie

Elektromagnetische velden met een lage frequentie hebben een lange golflengte. Het bereik van deze golven is groot. Dat houdt in dat het signaal ver reikt. Hoe hoger de frequentie hoe korter de golflengte en hoe minder ver de elektromagnetische golven reiken.

De elektromagnetische golven van tv- en radiozenders, zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Herz) tot 300 GHz (GigaHerz). Dit noemen we ook wel radiogolven of radiofrequente velden (RF).

Ioniserende en niet ioniserende straling

De frequentie van de elektromagnetische golven, oftewel het aantal trillingen per seconde, is het allerbelangrijkste bij de zogenaamde ionisatiegrens. Als de frequentie van de straling onder deze grens blijft, is het onmogelijk dat de straling bijvoorbeeld het menselijk DNA rechtstreeks aantast. Daarvoor is deze straling niet krachtig genoeg. De frequenties waarbij telecomtoepassingen werken zitten te laag om te kunnen ioniseren.

De ionisatiegrens in het elektromagnetisch spectrum

In het overzicht van het elektromagnetisch spectrum (PDF, 196 KB) vindt u de verschillende elektromagnetische velden en de ionisatiegrens.