Mobilofoon en portofoon

De mobilofoon en portofoon zijn er nog steeds. Mobilofonie heeft een aantal unieke eigenschappen, waardoor vervanging van een mobilofoonsysteem door een mobiel telefoonsysteem als gsm niet altijd wenselijk of mogelijk is.

Eigen netwerk van antennes in beperkt gebied

PAMR, of Public Access Mobile Radio, is een openbaar systeem voor mobilofonie. Bij mobilofonie is er communicatie tussen elkaar bekende gebruikers, een zogenoemde gesloten gebruikersgroep.

Een mobilofoon biedt communicatie tussen een vast opgestelde zend-ontvanger (de centrale post of meldkamer) en mobiele gebruikers. Deze mobiele gebruikers kunnen een mobilofoon (vast in een voertuig) of portofoon (los te dragen handheld portables) hebben. 

Bij de meeste netwerken van antennes voor mobilofonie is communicatie alleen mogelijk in een beperkte regio. Denk aan taxi-bedrijven, medewerkers van een nutsbedrijf of bedrijfshulpverleners (BHV).  Ook hulpverlenende instanties als brandweer, politie en ambulance maken gebruiken van mobilofoons.

Er zijn ook landelijk dekkende netwerken van antennes zoals die voor het openbare regionale busvervoer.