Franse toezichthouder meet teveel elektromagnetische straling iPhone 12

De Franse telecomtoezichthouder ANFR heeft tijdens een steekproef teveel elektromagnetische straling gemeten bij de Apple iPhone 12. Er is geen direct gezondheidsrisico voor de gebruikers van deze telefoon. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de Nederlandse toezichthouder, neemt de Franse metingen zeer serieus en is in gesprek met Apple.

Blootstellingslimieten en gemeten waarden

Mobiele telefoons moeten veilig gebruikt kunnen worden. Daarom moeten radioapparaten zoals mobiele telefoons voldoen aan de daarvoor geldende Europese regelgeving. Dat is vastgelegd in de radioapparatenrichtlijn (Radio Equipment Directive 2014/53/EU). Er zijn aparte blootstellingslimieten opgesteld voor het hoofd, de romp en de ledematen.

Bij de Franse meting is de blootstellingslimiet voor de ledematen overschreden: er is 5,74 watt per kilo lichaamsgewicht gemeten, waar de blootstellingslimiet 4 watt per kilo lichaamsgewicht is.

Geen direct gezondheidsrisico

Hoewel de straling van de iPhone 12 de blootstellingslimieten overschrijdt, is er geen sprake van een direct gezondheidsrisico. In de limieten is namelijk een ruime veiligheidsmarge opgenomen. Daarom hoeft u zich, als u een iPhone 12 bezit, niet direct zorgen te maken.

iPhone 12 in Frankrijk uit de handel

In Frankrijk is de iPhone 12 voorlopig uit de winkels gehaald. De Franse toezichthouder heeft Apple twee weken de tijd gegeven om maatregelen te treffen voor telefoons die al verkocht zijn. Mogelijk kan dat met een software-update.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur neemt Franse meting zeer serieus

De RDI, de Nederlandse telecomtoezichthouder, heeft contact opgenomen met de Franse toezichthouder en het meetrapport bestudeerd. Er is voor de RDI geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit en het resultaat van de meting. De tests zijn uitgevoerd door een bekend geaccrediteerd onderzoekslab.

De RDI heeft contact over deze zaak met Apple en kijkt of ook in Nederland maatregelen genomen moeten worden.