Marktverkenning ACM: nu geen grote knelpunten bij verkrijgen antenne-opstelpunten

In de vandaag gepubliceerde Marktverkenning stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de markt voor antenne-opstelpunten goed functioneert. Ze ziet geen grote knelpunten voor operators bij het verkrijgen van nieuwe opstelpunten. Wel benoemt de toezichthouder enkele ontwikkelingen die de markt kunnen gaan belemmeren.

Meer antenne-opstelpunten nodig door toenemend gebruik van mobiele netwerken

Door toenemend datagebruik hebben mobiele operators meer antenne-opstelpunten nodig om voldoende capaciteit en dekking te bieden. Ook zorgen nieuwe technologieën zoals 5G voor een toenemende vraag naar nieuwe opstelpunten.

De ACM verwacht dat het aantal antenne-opstelpunten de komende jaren, zoals ook in het onderzoeksrapport van Dialogic (2021) staat, licht zal toenemen. Op dit moment zijn er zo’n 12.000 antenne-opstelpunten in Nederland.

Operators zien risico’s voor het krijgen van nieuwe opstelpunten

Mobiele operators geven in de verkenning aan dat zij een aantal risico’s zien voor het verkrijgen van nieuwe antenne-opstelpunten, zoals:

  • achterblijvend aanbod
  • prijsstijgingen
  • ontbreken van antennebeleid bij gemeenten
  • invoering van de Omgevingswet en de daarin genoemde participatieplicht

Vooralsnog lijken deze risico's volgens de ACM incidenteel van aard te zijn.

ACM ziet positieve wets- en beleidsontwikkelingen

De ACM ziet ook positieve ontwikkelingen, onder meer in de gewijzigde Telecommunicatiewet waarin het medegebruiksartikel is uitgebreid. Geschilbeslechting wordt door de ACM als een geschikt instrument gezien om eventuele toekomstige problemen op te lossen.

Ook de beleidsondersteuning die vanuit Agentschap Telecom, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Antennebureau geboden wordt via onder andere de Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid en de onlangs gepubliceerde Leidraad medegebruik voor small cells worden genoemd als positieve ontwikkelingen.

Meer over de Marktverkenning antenne-opstelpunten

De volledige marktverkenning en het bijbehorende persbericht vind je op de website van de Autoriteit Consument & Markt.