Impactanalyse EU Telecomcode en Groei Antenneopstelpunten

Mobiele connectiviteit is volop in beweging. Er leven veel vragen bij gemeenten en inwoners over de gevolgen daarvan. Daarom laat de overheid regelmatig onderzoeken uitvoeren. Op de website overalsnelinternet.nl zijn recent twee rapporten gepubliceerd: een impactanalyse van de nieuwe telecomwet en een onderzoek naar de groei van het aantal antenneopstelpunten.

Groei Antenneopstelpunten

In vijf jaar tijd komen er tussen de 300 en 700 mobiele sites bij, zo is de verwachting van Dialogic. Volgens het rapport kunnen kunnen de mobiele operators t/m 2026 voldoende capaciteit bieden vanuit hun macronetwerk. Dat is het netwerk van de huidige types antennes. Pas als capaciteitstekorten niet meer kunnen worden opgelost door het verbeteren van het macronetwerk, zal plaatsing van small cells op nieuwe locaties in de openbare ruimte aan de orde komen. Het gaat dan t/m 2026 om de plaatsing van een beperkt aantal losstaande small cells op bepaalde drukke locaties (hotspots), zoals pleinen en winkelstraten, voornamelijk in de grote (Rand)steden.

Impactanalyse telecomwet

Uit de impactanalyse van Cebeon blijkt dat gemeentes bepaalde werkzaamheden moeten verrichten om verzoeken tot medegebruik van hun infrastructuur voor de plaatsing van small cells in behandeling te nemen en te beoordelen. Een deel van die werkzaamheden betreft voorbereiding op de invoering van de nieuwe Telecommunicatiewet. Andere werkzaamheden gaan pas spelen als operators overgaan tot het gebruik van small cells en een concreet verzoek tot medegebruik van publieke infrastructuur indienen bij gemeenten.