Aantal antenne-installaties op 29 februari 2020

Er staan nu 18.581 antenne-installaties in Nederland. Een afname van 208 ten opzichte van de maand januari 2020.

De afname komt door het in elkaar schuiven van de netwerken van T-Mobile en Tele2.

Overzicht antennetotalen op 29 februari 2020

In het overzicht het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 29 februari 2020. Tussen haakjes staat de af- of toename van het aantal ten opzichte van de vorige maand.

Aantal antenne-installaties op 29 februari 2020
Technologie(ën) Aantal antenne-installaties Toe/afname
2G, 3G, 4G  13.426 -190
4G  3.493 -15
3G  500 -5
2G, 4G  481 -4
3G, 4G  333 +7
2G  203 0
2G, 3G  145 -1
Totaal  18.581 -208

Overzicht van alle gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013