Informatie over 5G-antennes voor opstellen lokale visie digitale connectiviteit

Agentschap Telecom heeft onderzoeksbureau Stratix gevraagd een overzicht te maken van de in het straatbeeld te verwachten 5G-antennes: small cells en massive MIMO-antennes. Het rapport biedt technische informatie over deze 5G-antennes en kan gemeenten helpen bij het opstellen van een lokale visie op digitale connectiviteit.

Het rapport is in zijn geheel te lezen op de website van Agentschap Telecom