Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid vernieuwd

De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid is geactualiseerd en staat online. De voorbeeldnota helpt gemeenten bij het invullen van haar eigen lokaal antennebeleid en is nu volledig afgestemd op de omgevingswet.

Bent u beleidsmedewerker bij een gemeente en verantwoordelijk voor het opstellen van lokaal antennebeleid? Op woensdag 24 mei 2023 bespreken we de voorbeeldnota tijdens ons online kenniscafé. Diverse gastsprekers delen daarbij hun praktijkervaringen in het opstellen van gemeentelijk antennebeleid. Aanmelden kan via het formulier op onze website.

Lokale beleidskeuzes maken met nieuwe voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid kunnen gemeenten gebruiken bij het invullen van uw eigen lokaal antennebeleid. Het Antennebureau heeft de voorbeeldnota aan de nieuwste regels aangepast om gemeenten daarbij te helpen en te ontzorgen. Gemeenten kunnen voorbeeldteksten uit de nota overnemen in het eigen antennebeleid en aanvullen. Elke gemeente maakt uiteindelijk zelf de keuze welk beleid wordt vastgelegd.  
 

De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid kunt u downloaden op onze webpagina Informatie voor gemeenten.

Lokaal antennebeleid vaststellen volgens omgevingswet

De omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024. Met deze nieuwe versie van de voorbeeldnota kunnen gemeenten alvast een eigen antennebeleid voorbereiden, klaar voor de omgevingswet. Relevante wijzigingen en actualiteiten verwerken we in de volgende versie van de voorbeeldnota.

Afstemmen en harmoniseren lokaal beleid voor plaatsen antennes

De voorbeeldnota heeft ook als doel het beleid voor het plaatsen van vergunningplichtige antennes meer op elkaar af te stemmen en te harmoniseren. Door uit te gaan van dezelfde uitgangspunten weten gemeenten, inwoners en mobiele operators van tevoren waar ze aan toe zijn.

Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid afgestemd met gemeenten en operators

Bij het schrijven van de voorbeeldnota werkte het Antennebureau samen met een groot aantal gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de telecomaanbieders (Monet). De afstemming over de Omgevingswet deden we met het Informatiepunt Leefomgeving.

Meld u aan voor ons kenniscafé ‘Antennebeleid in de praktijk’

Met diverse gastsprekers van gemeenten, Monet en Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) gaan we in gesprek over de praktijk van antennebeleid. Zo gaan we tijdens het café in op:

  • Wat is de rol van de gemeente bij het plaatsen van antennes?
  • Welke keuzes hebben gemeenten gemaakt in het formuleren van antennebeleid?
  • Hoe organiseren gemeenten de interne afstemming?

Hoe kijken onze gastsprekers, zowel vanuit een stedelijke als landelijke invalshoek, aan tegen het gebruik van de voorbeeldnota en het opstellen van antennebeleid in het algemeen?Daarbij is er voldoende ruimte om uw vragen over de omgevingswet in relatie tot antenneplaatsing te stellen.

Werkt u bij een gemeente? En wilt u online meepraten? Meld u dan nu aan voor dit kenniscafé met het aanmeldingsformulier op onze webpagina 'Kenniscafé Antennebureau'.