Nieuwe voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid is geactualiseerd en staat online. De voorbeeldnota helpt gemeenten bij het invullen van haar eigen lokaal antennebeleid.

Bent u beleidsmedewerker bij een gemeente en verantwoordelijk voor het opstellen van lokaal antennebeleid? Dan nemen we de nota graag met u door op 12 mei 2021 tijdens een online kenniscafé.
 

Lokale beleidskeuzes maken met nieuwe voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

Veel gemeenten willen aan de slag met antennebeleid toegesneden op lokale behoeften en omstandigheden. Het Antennebureau heeft vanuit haar voorlichtingstaak de voorbeeldnota aan de nieuwste regels aangepast, bedoeld om gemeenten daarbij te helpen en te ontzorgen. Gemeenten kunnen voorbeeldteksten uit de nota overnemen in het eigen antennebeleid en aanvullen. Elke gemeente maakt uiteindelijk zelf de keuze welk beleid wordt vastgelegd.  

Afstemmen en harmoniseren lokaal beleid over plaatsen antennes

De voorbeeldnota heeft ook als doel het beleid voor het plaatsen van vergunningplichtige antennes meer op elkaar af te stemmen en te harmoniseren. Door uit te gaan van dezelfde uitgangspunten weten gemeenten, inwoners en mobiele operators van tevoren waar ze aan toe zijn.

Lokaal antennebeleid vaststellen na wijziging Telecommunicatiewet

Met de nieuwe versie kunnen gemeenten alvast een eigen antennebeleid voorbereiden. Het Antennebureau adviseert gemeenten om hun lokaal antennebeleid pas vast te stellen na de behandeling van de gewijzigde Telecommunicatiewet (Tw) later dit jaar in de Tweede en Eerste Kamer. Mogelijke wijzigingen in de wettekst verwerken we in de volgende versie van de voorbeeldnota. 

Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid afgestemd met gemeenten en operators

Bij het schrijven van de voorbeeldnota werkte het Antennebureau samen met een groot aantal gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de telecomaanbieders (Monet). De teksten over de Omgevingswet stemden we af met het Informatiepunt Leefomgeving.

De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid kunt u downloaden op onze webpagina Informatie voor gemeenten.

Meld u aan voor ons kenniscafé Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

Onderwerpen zijn onder meer:

Wat is de rol van de gemeente bij het plaatsen van antennes;
Hoe gebruikt u de voorbeeldnota?

Ook gaan we live in gesprek met leden uit de ‘meeleesgroep’ van de voorbeeldnota, waaronder een stedelijke en landelijke gemeente: hoe gaan zij de voorbeeldnota gebruiken?

Werkt u bij een gemeente? En wilt u online meepraten? Meld u dan nu aan voor dit kenniscafé met het aanmeldingsformulier op onze webpagina 'Kenniscafé Antennebureau'.