Overzicht 5G-experimenteerlocaties

Het Antennebureau houdt een overzicht bij van 5G-experimenteerlocaties. De antennes van deze experimenteerlocaties zijn binnenkort ook terug te vinden in het Antenneregister.

5G-tests met een experimenteervergunning

In het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het NFP staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (max. 1 jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd toepassingen kunnen testen.

Bij experimenteervergunningen voor 5G kunnen bijvoorbeeld andere bandbreedtes en/of andere zendvermogens gebruikt worden dan bij bestaande zendvergunningen.

Overzicht 5G-experimenteerlocaties (per 8 juli 2019)

Plaats Postcode Frequentie(s) Einddatum vergunning
Den Haag 2521 CC 3,5 GHz 30/08/2019
Rotterdam 3197 LD 700 MHz
2300 MHz
3,5 GHz
01/10/2019
Maastricht 6229 GJ 3,5 GHz 12/11/2019
Eindhoven 5612 AP 26 GHz
60 GHz
20/11/2019
Rijen 5121 ML 3,5 GHz 01/03/2020
Den Haag
Scheveningen
2521 CC
2583 DG
2584 BZ
26 GHz 24/04/2020

Op de 5G-pagina actualiseert het Antennebureau het overzicht van de 5G-experimenteerlocaties.

5G-tests met een bestaande zendvergunning

Het kan voorkomen dat operators over sommige plaatsen communiceren dat er met 5G getest wordt zonder dat ze in bovenstaand overzicht staan. Een mobiele operator heeft namelijk niet altijd een experimenteervergunning nodig om te testen met 5G. Testen binnen een bestaande zendvergunning mag, zolang de mobiele operator zich houdt aan de bijbehorende vergunningsvoorwaarden. De antennes van de bestaande zendvergunningen staan in het Antenneregister.

5G-tests moeten voldoen aan blootstellingslimieten

Ook voor alle tests en onderzoeken naar 5G geldt dat ze moeten voldoen aan de in Nederland gehanteerde ICNIRP-limieten voor blootstelling aan elektromagnetische straling. Agentschap Telecom ziet hierop toe.