Het voorzorgsprincipe

Zolang de blootstellingslimieten niet worden overschreden, is niet aangetoond dat de elektromagnetische velden van antenne-installaties effecten op uw gezondheid hebben. Daarom wordt het voorzorgsprincipe niet toegepast bij het plaatsen van antenne-installaties.

Wat is het voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat ingezet kan worden bij wetenschappelijke onzekerheid. Dit principe komt  uit de Europese milieuwetgeving en geldt ook in Nederland. Het moet worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep, bijvoorbeeld het plaatsen van antenne-installaties, ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid.