Wat is een antenne-installatie

In de praktijk ontstaat nogal eens onduidelijkheid over de definitie van een antenne-installatie. Vaak spreekt men over een antenne, een zendmast of een opstelpunt. Hieronder een uitleg van de termen.

Definitie antenne-installatie

Een antenne-installatie bestaat uit één of meerdere antennes, antennedrager, bedrading en apparatuur of techniekkast met bevestigingsconstructie.

Definitie zendmast

Een zendmast is een vrijstaande mast. Meerdere antenne-eigenaren kunnen deze mast gebruiken voor meerdere toepassingen (2G, 3G, 4G, 5G). In een zendmast hangen meestal meerdere antenne-installaties.

Definitie opstelpunt

Een opstelpunt is een plek waar een antenne-installatie staat of hangt. Opstelpunten zijn gebouwen, zendmasten, hoogspanningsmasten en lichtmasten. Meerdere antenne-installaties op een opstelpunt is mogelijk.