Inspraak bij plaatsing antennes

Bij de plaatsing van een antenne-installatie in uw woonomgeving heeft u in sommige gevallen inspraak.

Inspraak bij plaatsing vergunningsvrije antenne


Een mobiele operator mag niet zomaar een antenne-installatie plaatsen op een woongebouw. Eigenaren (al dan niet verenigd in een vereniging van eigenaren) moeten hiervoor toestemming verlenen. Als ook huurders in het woongebouw wonen, hebben bewoners inspraak met de zogenoemde instemmingsprocedure. Dit is een afspraak uit het Antenneconvenant (PDF - 642,22 KB). De instemmingsprocedure geldt niet voor omwonenden.

Wanneer een instemmingsprocedure?

 • Een mobiele operator heeft extra opstelpunt nodig voor verbetering van het mobiele netwerk.
 • De mobiele operator gaat op zoek naar een plek die aan de voorwaarden voldoet (hoogte, veiligheid, effect, geen blokkades).
 • De operator zoekt contact met de eigenaar van het gebouw en gaat het gesprek aan over de antenneplaatsing. De bewoners kunnen worden geïnformeerd over de voorgenomen antenneplaatsing door een voorlichting. 

Hoe verloopt een instemmingsprocedure

 • Elk huisadres in het woongebouw krijgt één stemformulier. Een voorbeeld van een stemformulier vindt u hier (PDF - 151,9 KB). 
 • Ieder huisadres mag één formulier indienen.
 • Het onafhankelijke administratiebureau Administratie Instemmingen Antenneconvenant (AIA) telt de stemmen.
 • Stemt de meerderheid van alle aangeschreven adressen tegen? Dan gaat de antenneplaatsing niet door.
 • Reageert iemand niet, dan geldt dit als ‘geen bezwaar’.
 • Is instemming verleend? Dan heeft de mobiele operator vijf jaar de tijd om de antenne te plaatsen. Als dat niet gebeurt, vervalt de instemming.

Bovenstaand proces vindt u hier in beeld (PDF, 863 KB).
 

Instemmingsprocedure alleen bij plaatsing nieuwe antenne-installatie

Bij vervangen of uitbreiding van bestaande antennes geldt de instemmingsprocedure niet. 

Instemming van bewoners hoeft niet te worden verkregen voor: 

 • Het verplaatsen van (delen van) antenne-installaties.
 • Onderhouds-, reparatie-, aanpassings- en vervangingswerkzaamheden.
 • Bijplaatsing van (een) extra antennedrager(s) voor bestaande antenne-installatie.
 • Tijdelijke verplaatsing en/of verwijdering en terugplaatsing van (delen van) de antenne-installatie vanwege renovatie of verbouw van het woongebouw.

Vragen en klachten over instemmingsprocedure

Heeft u vragen of een klacht over de instemmingsprocedure? Neem dan contact op met het Antennebureau

Vragen en klachten sturen wij door naar de betreffende operator(s) of AIA. Uitgangspunt is dat behandeling binnen vijf werkdagen plaatsvindt. Als voor behandeling van een klacht meer dan vijf werkdagen nodig is, ontvangt u hiervan bericht.