Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

De voorbeeldnota helpt gemeenten bij het invullen van haar eigen lokaal antennebeleid. Gemeenten kunnen voorbeeldteksten uit de nota overnemen in het eigen antennebeleid en aanvullen.