Toezicht op het testen met 5G

Agentschap Telecom ziet erop toe dat de blootstellingslimieten in Nederland niet overschrijden. De limieten en het toezicht gelden ook voor 5G.

Bij het in gebruik nemen van een testlocatie met een experimenteervergunning is een inspecteur van Agentschap Telecom aanwezig. Daarnaast kan Agentschap Telecom op elk moment inspecties uitvoeren op de 5G-testlocaties waarvoor een experimenteervergunning is afgegeven. Tijdens de inspecties controleert het agentschap of een (telecom)bedrijf zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden zoals de frequentie en het zendvermogen.

5G-antennes op testlocaties staan niet continu aan.

Na afloop van de experimenteervergunning verstrekt het (telecom)bedrijf aan Agentschap Telecom een rapport waarin een technische evaluatie staat van de tests.

Het testen met 5G binnen bestaande reguliere zendvergunningen zijn onderdeel van de reguliere toezichtstaken van Agentschap Telecom.

Antennes testlocaties 5G in het Antenneregister

In het Antenneregister staan de locaties waar (telecom)bedrijven met een experimenteervergunning 5G-testen doen. Op onze webpagina 5G en antennes vindt u deze locaties in een overzicht. Wij werken dit overzicht iedere maand bij.

 

Na de veiling van de frequenties voor 5G, komen alle 5G-antennes in het Antenneregister.

Antennes van de reguliere zendvergunningen van (telecom)bedrijven staan al in het Antenneregister. Als daarbinnen getest wordt met een 5G-frequentie zoals de 700 MHz is dat te zien onder de antennedetails bij een LTE-installatie.