5G vraagt om een andere manier van meten

“Door de zendtechniek van 5G-antennes is het meten van de elektromagnetische straling op de traditionele manier zoals bij 2G, 3G en 4G niet meer mogelijk”, vertelt Jos Kamer van Agentschap Telecom.

Ervaringen bij het meten aan 5G-antennes

Samen met andere inspecteurs van Agentschap Telecom begon Jos in februari 2019 met het meten van de elektromagnetische straling bij (experimentele) opstellingen van 5G-antennes in Groningen, Maastricht en Rotterdam.

De techniek van 5G
De techniek van 5G
5G mobiele communicatie = NR (New Radio)
Techniek mogelijk op huidige frequenties van 2G, 3G en 4G
De 5G-frequenties = o.a. hogere frequenties = meer capaciteit = minder bereik bij de hoge frequenties
Massive MIMO richt zich op de gebruiker met één bundel (beam)

In Groningen en bij de eerste meting in Maastricht ging het om MIMO-antennes voor 4G met de 5G-eigenschap beamforming: het richten van een gebundeld zendsignaal op de gebruiker. In Rotterdam en Maastricht was er sprake van een 5G-antenne: massive MIMO in combinatie met beamforming. De 5G-antennes in Rotterdam en Maastricht maakten gebruik van 5G-frequenties.
 

"Er zijn meer metingen nodig om in allerlei scenario's een goed beeld te krijgen van de elektromagnetische straling op de plek waar een 5G-antenne staat", aldus Jos Kamer van Agentschap Telecom.

De elektromagnetische straling bij 5G-antennes is met verschillende meetapparaten gemeten. Jos: “De elektromagnetische straling is hetzelfde, maar verspreidt zich door de zendtechniek van 5G-antennes anders."

Eerste meetresultaten: straling 5G-antennes onder de limieten

De metingen bij de (experimentele) opstellingen van 5G-antennes wijzen uit dat de veldsterkte onder de strengste blootstellingslimiet van 28 volt per meter (V/m) blijft. In Rotterdam zijn alle signalen van elektromagnetische straling gemeten, in Groningen en Maastricht alleen de 5G-signalen. De gemiddelde veldsterktes liggen tussen de 1,1 en 3 V/m.

Bij de 5G-metingen ging het om de veldsterkte van het 5G-signaal in de bundel tijdens de zogenaamde traffic mode. Dit is wanneer een vaste smalle bundel op de gebruiker gericht is tijdens de dataoverdracht, bijvoorbeeld als iemand in de bundel een YouTube-filmpje kijkt. Daarnaast is er gemeten tijdens de broadcast mode. De broadcast mode houdt in dat een bredere antennebundel op zoek is naar gebruikers. De veldsterkte in de bredere antennebundel (broadcast mode) is altijd lager dan in de vaste smalle bundel (traffic mode). Jos: "De uitdaging is om in de 5G-bundel tijdens traffic mode op de juiste wijze gemiddeld te meten, dit naast alle overige relevante ethersignalen als bijvoorbeeld 3G, 4G, WiFi, Dect en omroep."

MIMO versus massive MIMO
MIMO massive MIMO
Verspreiding zendsignaal als een paraplu Meerdere gebundelde zendsignalen
Meerdere gebruikers 'onder de paraplu' Eén gebruiker per bundel
Meer gebruikers per antenne: minder snel Eén gebruiker per bundel: sneller

Het rapport "Veldsterktemetingen op 5G-testlocaties van Agentschap Telecom van 23 september 2019" met daarin de resultaten van de metingen staat op onze webpagina Resultaten metingen straling antennes. In dit rapport leest u ook meer over hoe er is gemeten en met welke apparatuur.

Blijven meten bij 5G-antennes

Er zijn meer metingen nodig om een goed beeld te krijgen. Daarom blijft Agentschap Telecom de signalen van 5G meten en kijkt ze hoe zich dit verhoudt tot de blootstellingslimieten. Net als de reguliere veldsterktemetingen publiceert het Antennebureau ook de resultaten van deze metingen op haar webpagina Resultaten metingen straling antennes.