Wie of wat is ICNIRP?

ICNIRP staat voor ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’. Deze onafhankelijke commissie van internationale wetenschappers stelt onder andere blootstellingslimieten op voor de elektromagnetische velden waar onze mobiele communicatie mee werkt.

Limieten opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek

De limieten zijn opgesteld op basis van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek naar alle mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden. Dan gaat het om 2G t/m 5G, maar bijvoorbeeld ook om de signalen van radio, televisie en hulpdiensten. In maart 2020 zijn de limieten vernieuwd.