Waar kan ik informatie vinden over ICNIRP 2020?

Op de website van het Antennebureau is alle informatie over de blootstellingslimieten aangepast op basis van ICNIRP 2020.

Bestaande meetrapporten blijven relevant

De bestaande meetrapporten blijven relevant. De gemeten veldsterkte in volt per meter (V/m) is om te rekenen naar watt per vierkante meter (W/m2). Op onze website vind je hiervoor ook een omrekenhulp. De meetwaarden in V/m van alle metingen die in het Antenneregister staan, worden omgezet naar de gemeten waarde in W/m2.

Later dit jaar kun je in onze vernieuwde brochure ‘Alles over antennes’ ook informatie vinden over de blootstellingslimieten van ICNIRP 2020.