ICNIRP 1998 versus ICNIRP 2020: de grootste veranderingen op een rijtje

Hieronder vind je de grootste veranderingen.

Van volt per meter naar watt per vierkante meter

De opvallendste verandering is dat Agentschap Telecom het elektromagnetische veld per 2021 in een andere eenheid meet: watt per vierkante meter (W/m2) in plaats van volt per meter (V/m). Bij volt per meter meet je de elektrische veldsterkte. Door te meten in watt per vierkante meter, meet je de vermogensdichtheid (hoeveelheid elektromagnetische energie).

De reden voor de wijziging is dat ICNIRP 2020 voor het hele frequentiegebied tussen 30 MHz en 300 GHz limieten geeft in W/m2. Voor frequenties tot 2 GHz geeft ICNIRP ook limieten in V/m. Vanaf 2 GHz moet de blootstelling worden gemeten in W/m2, zegt ICNIRP in de toelichting op de limieten. Om de gemeten vermogensdichtheid eenvoudig met de limieten te kunnen vergelijken is ervoor gekozen om alle frequenties te meten in W/m2.

Overzicht van de oude en nieuwe limieten

Hieronder vind je een overzicht van de oude en nieuwe limieten, uitgedrukt in zowel volt per meter als watt per vierkante meter.

Blootstellingslimieten ICNIRP 1998 en 2020
Frequentie Meest gebruikte toepassing Limiet ICNIRP 1998 in V/m Limiet ICNIRP 1998 in W/m2 Limiet ICNIRP 2020 in V/m Limiet ICNIRP 2020 in W/m2
30 - 400 MHz radio-omroep 28 V/m 2 W/m2 28 V/m 2 W/m2
700 MHz 5G 36 V/m 3,5 W/m2 36 V/m 3,5 W/m2
800 MHz 4G 39 V/m 4 W/m2 39 V/m 4 W/m2
900 MHz 2G, 3G 41 V/m 4,5 W/m2 41 V/m 4,5 W/m2
1400 MHz 4G 51 V/m 7 W/m2 51 V/m 7 W/m2
1800 MHz 2G, 4G 58 V/m 9 W/m2 58 V/m 9 W/m2
2100 MHz 3G 61 V/m 10 W/m2 - 10 W/m2
2400 MHz wifi 61 V/m 10 W/m2 - 10 W/m2
2600 MHz 4G 61 V/m 10 W/m2 - 10 W/m2
3,5 GHz 5G 61 V/m 10 W/m2 - 10 W/m2

Van 6 minuten meten naar 30 minuten meten

Een andere verandering in ICNIRP 2020 is dat wordt aanbevolen 30 minuten lang de elektromagnetische straling te meten. In ICNIRP 1998 was dit nog 6 minuten. Door de vermogensdichtheid over 30 minuten te middelen sluit ICNIRP 2020 beter aan bij de tijd die het duurt voor je lichaamstemperatuur toeneemt.

Vanaf 1 januari 2021 meet Agentschap Telecom daarom de elektromagnetische velden 30 minuten.

Van maximaal gemeten veldsterkte naar gemiddeld gemeten vermogensdichtheid

Vanaf dit jaar staat de gemiddeld gemeten vermogensdichtheid in W/m2 in het Antenneregister en de meetrapporten. Tot nog toe communiceerden we de hoogst gemeten veldsterkte in V/m.

In alle meetrapporten vind je de minimale, gemiddelde en hoogst gemeten waarde. De metingen en rapporten staan op onze website en in het Antenneregister.