Wat betekent ICNIRP 2020 voor de metingen van Agentschap Telecom?

Om aan te sluiten bij ICNIRP 2020 meet Agentschap Telecom vanaf dit jaar de gemiddeld gemeten vermogensdichtheid in W/m2. Het agentschap gaat ook meer metingen doen. De meetresultaten vind je op onze website en in het Antenneregister.

Agentschap Telecom heeft in het ‘Meerjarenplan Elektromagnetische Velden’ en het ‘Meetprotocol EMV’ eind vorig jaar al aangegeven dat ze vanaf 2021 gaan werken volgens de ICNIRP 2020. Daarin staat ook dat ze jaarlijks meer metingen doen. Voor 2021 staan 400 metingen gepland. Het meerjarenplan en meetprotocol worden regelmatig geëvalueerd. Bij aanpassingen brengen we je daarvan op de hoogte.

Limieten worden wettelijk vastgelegd

Om duidelijkheid te bieden over de limieten die Nederland hanteert, worden de blootstellingslimieten van ICNIRP 2020 ook in wetgeving vastgelegd.

Meetrapporten worden in het tweede kwartaal gepubliceerd

De eerste meetrapporten met gemiddeld gemeten waarden in W/m2 worden in de loop van het tweede kwartaal van 2021 gepubliceerd op onze website.