Antennes en gezondheid, hoe zit het ook alweer?

Het elektromagnetische veld van antennes kan een opwarmend effect hebben op het lichaam. Om te voorkomen dat ons lichaam teveel opwarmt door antennesignalen zijn er blootstellingslimieten. Nederland hanteert de aanbevolen ICNIRP-blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor negatieve gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische straling onder de blootstellingslimieten. Alle antenne-eigenaren moeten zich aan de limieten houden. Agentschap Telecom controleert dat.

Ook voor apparaten zoals je mobiele telefoon en wifi-router geldt (Europese) wetgeving die de veiligheid regelt. Dit is geregeld via de Radio Equipment Directive (radioapparatenrichtlijn). Agentschap Telecom houdt hier toezicht op.