Wat is er veranderd voor mobiele communicatie?

In de Telecommunicatiewet zijn verschillende zaken gewijzigd voor zowel mobiele als vaste communicatie. Hieronder lichten we vier wijzigingen toe die relevant zijn bij de plaatsing van nieuwe antenne-installaties en kleine antennes (vaak small cells genoemd) voor mobiele communicatie.

Eigenaren van zendmasten moeten instemmen met redelijke verzoeken om hun fysieke infrastructuur te delen

Er bestond al een plicht voor mobiele operators om hun antenne-opstelpunten (zendmast of daklocatie) zoveel mogelijk te delen. Na wijziging van de Telecommunicatiewet zijn ook eigenaren van bijbehorende faciliteiten (bijvoorbeeld zendmasteigenaren) verplicht om hun fysieke infrastructuur te delen. Tenminste, als dat redelijkerwijs mogelijk is. Een redelijk verzoek houdt bijvoorbeeld in dat de infrastructuur het gewicht van een extra antenne-installatie moet kunnen dragen zonder dat de eigenaar van de infrastructuur daar extra inspanningen voor hoeft te verrichten.

Gemeenten kunnen gedeeld gebruik opleggen van bestaande infrastructuur

Dit is nieuw in de Telecommunicatiewet. Het opleggen van colocatie of gedeeld gebruik geldt alleen bij infrastructuur voor mobiele communicatie (zoals een zendmast) die al door meerdere aanbieders (zoals mobiele operators) wordt gebruikt, of voor gemeentelijke infrastructuur (zoals bushokjes of ander straatmeubilair) waarbij op grond van medegebruik een small cell is geplaatst. Verder moet de gemeente de infrastructuur waar ze gedeeld gebruik willen opleggen specificeren en motiveren via een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Gemeenten moeten meewerken aan redelijke verzoeken voor de plaatsing van small cells op gemeentelijke infrastructuur

Op grond van de gewijzigde Telecommunicatiewet zijn gemeenten (en andere overheden) verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken voor de plaatsing van small cells op hun infrastructuur. Denk daarbij aan de plaatsing van small cells op overheidsgebouwen, bushokjes en ander straatmeubilair. Redelijk houdt hier in dat gemeenten bijvoorbeeld geen extra aanpassingen hoeven te doen om de infrastructuur geschikt te maken voor small cells. Ook dit artikel is nieuw in de Telecommunicatiewet.

Agentschap Telecom heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in afstemming met Monet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een Leidraad Medegebruik ontwikkeld. In die leidraad zijn ook modelvoorwaarden en een modelcontract opgenomen. De Leidraad wordt eind mei 2022 gepubliceerd.

Small cells in het Antenneregister

Aanbieders, meestal een mobiele operator, moeten in de upload van hun antenne-installaties voor het Antenneregister aangeven of het om een small cell gaat. De Europese Commissie heeft omschreven wanneer een antenne wordt gezien als een small cell. Zie daarvoor ook onze factsheet ‘lokaal beleid en kleine antennes’.

Sinds 9 mei 2022 is in het Antenneregister per antenne-installatie te zien of het gaat om een small cell.