Overige activiteiten

Het Antennebureau laat in 2020 onderzoeken of de informatiebehoefte en beleving rondom antennes en elektromagnetische straling verandert door de komst van 5G. Daarnaast blijven we gesprekspartner bij de besprekingen over het antenneconvenant en gaan we verder met het optimaliseren van ons lesmateriaal voor basisschoolleerlingen.

Onderzoek informatiebehoefte en beleving antennes en 5G

We laten onderzoeken of de informatiebehoefte en beleving over antennes is veranderd door de komst van 5G. De uitkomsten van dit onderzoek leggen we naast de uitkomsten van het onderzoek dat SAMR in 2017 uitvoerde. Zo gaan we na of er door de komst van 5G iets verandert in de houding tegenover elektromagnetische straling. Daarnaast kijken we of de informatiebehoefte bij Nederlanders nog steeds op dezelfde manier ontstaat en van wie en wanneer betrouwbare informatie over antennes en elektromagnetische straling verwacht wordt. De uitkomsten van het onderzoek helpt ons om te bepalen hoe wij onze rol en taken het best kunnen blijven vervullen. We streven ernaar de onderzoeksresultaten eind 2020 op onze website te publiceren.
 

Gespreksparter bij besprekingen Antenneconvenant

Eind 2019 verlengden de Rijksoverheid, de mobiele operators en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Antenneconvenant van 2010 tot en met 31 december 2020. We dragen bij aan de besprekingen over een vernieuwing van het convenant en adviseren op welke punten het convenant verbeterd kan worden.

In de besprekingen over het Antenneconvenant vragen we vooral aandacht voor meer helderheid in het convenant over de instemmingsprocedure.
 

Basisschoolleerlingen informeren over de techniek van antennes

We bieden tekst- en beeldmateriaal over de techniek van antennes voor basisschoolleerlingen van de bovenbouw. Dit kunnen ze gebruiken voor een spreekbeurt of werkstuk. Vorig jaar zijn we begonnen met de ontwikkeling van een lesbrief voor leerkrachten. Met de lesbrief kunnen zij een techniekles geven over antennes en zendmasten. De lesbrief is eerder dit jaar als concept gedeeld met een aantal geïnteresseerden en later dit jaar verzorgen we een gastles op een basisschool. Dit najaar staan we op een techniek evenement voor basisscholieren. De opgedane ervaringen gebruiken we om ons lesmateriaal verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Zodra het lesmateriaal is getest en afgerond, publiceren we dit op onze website. Het is ook mogelijk ons te vragen een gastles te verzorgen.