Meer metingen elektromagnetische straling

Op verzoek van het Antennebureau gaat Agentschap Telecom 20 extra veldsterktemetingen doen. Zo komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar inzicht in de hoeveelheid elektromagnetische straling. We publiceren de meetresultaten op onze website en gebruiken ze in onze voorlichtingen. 

Veldsterktemeting op locatie in bijzondere situaties

In 2019 verrichtte Agentschap Telecom 50 veldsterktemetingen voor ons, dit jaar worden het er 70. Het agentschap blijft ook meten bij 5G-testlocaties. Per jaar zal Agentschap Telecom 150 metingen uitvoeren.

We signaleren dat er vooral vraag is naar metingen bij specifieke locaties als een school, bij een kinderdagverblijf, op een dakterras of op het balkon. In overleg kunnen wij voor bijzondere situaties een meting op locatie organiseren. Denk aan een gemeente die veel vragen krijgt over een specifieke zendmast.
 
Wilt u inzicht in de meetresultaten van Agentschap Telecom? De meetresultaten en rapporten van de veldsterktemetingen zijn openbaar en staan op onze webpagina Resultaten metingen straling antennes.