Nieuwsbrief Activiteiten Antennebureau 2020

De komst van 5G en vragen daarover zijn de rode draad in onze werkzaamheden. Er is meer vraag naar voorlichtingen en metingen van elektromagnetische straling. De behoefte aan feitelijke en concrete informatie groeit.

In deze nieuwsbrief leest u welke signalen wij vanuit de maatschappij meenemen in onze activiteiten in 2020. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat onze activiteiten vertraging oplopen.