Antennebureau alles over antennes

C2000

C2000 is een gesloten communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Nederlandse politie-, brandweer- en ambulancediensten, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de douane en de Koninklijke Marechaussee.

Bij een gezamenlijk optreden van de hulpverleningsdiensten, zoals bij een aanslag of vliegtuigramp, is communicatie van levensbelang. C2000 maakt het mogelijk om op vrijwel ieder moment snel en beveiligd te kunnen communiceren. Daarom is in 1996 op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten tot de aanleg van dit digitale netwerk.

Multidisciplinair opereren

C2000, voluit Communicatie 2000, is in 2000 in gebruik genomen. De infrastructuur van C2000 telt in 2015 ongeveer 600 antennemasten. Dit zijn vrijstaande masten of daklocaties. Ze zijn door schakelcentrales met elkaar verbonden. De masten en schakelcentrales zorgen ervoor dat hulpverleners elk moment overal in Nederland en enkele kilometers daarbuiten via hun portofoon en mobilofoon kunnen communiceren met de meldkamer.

Verder zijn er duizenden kilometers lijnverbindingen, is er systeemsoftware en heeft elke meldkamer een radio- en alarmeringsbediensysteem (RABS). Dit is het bediensysteem voor C2000.

Veel onderdelen in het netwerk zijn dubbel uitgevoerd. Dit om onder alle omstandigheden een optimale beschikbaarheid te garanderen.

Grote netwerkcapaciteit

Het C2000-netwerk is gebaseerd op de TETRA-standaard. Deze Europese communicatiestandaard is speciaal ontwikkeld voor de sector Openbare Orde en Veiligheid en maakt gebruik van beschermde frequenties. TETRA staat voor Terrestrial Trunking Radio. Door middel van trunking wordt de capaciteit van het netwerk vergroot. Dit komt doordat met trunking alle beschikbare kanalen op het netwerk permanent worden benut.

In de analoge radiocommunicatie is ieder kanaal op een netwerk beschikbaar voor één gebruiker en zijn ontvanger. De ruimte op ieder van die kanalen wordt telkens maar voor een stukje benut, namelijk alleen als er wordt gepraat. Bij trunking kiest de computer iedere keer dat er data wordt verzonden een vrij kanaal, en zorgt ervoor dat de boodschap naar iedereen in de afgesproken gespreksgroep gaat. Zo ontstaat er dus meer ruimte op het netwerk.

Overbelasting netwerk

Ondanks dat C2000 over een grote netwerkcapaciteit beschikt, zijn momenten van volledige bezetting niet uit te sluiten. Als er meer gelijktijdige oproepen zijn dan beschikbare kanalen, ontstaat er een wachtmoment. Het netwerk is dan overbelast en de boodschappen komen niet of bij niet iedereen over.

Verbetertrajecten

In het eerste kwartaal van 2017 wordt volgens de huidige planning het vernieuwde systeem C2000 werkend opgeleverd. Er is aandacht voor belangrijke verbeterpunten. Hieronder vallen extra capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, verbeterde dekking buitenshuis en de mogelijkheid tot het coderen van gegevens van alarmering.

Het C2000 systeem en het vernieuwen hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.